Wybierz życie - pierwszy krok

powrót

Program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Informacje o programie

Założenia ogólne

Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” oparty jest na następujących założeniach:

 • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi. Problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego,
 • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich jak najbardziej optymalne zastosowanie,
 • szkoły ponadgimnazjalne są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne.

Cel programu

 • Cel główny:

  • zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,
  • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne, Im wcześniej zaczniesz się leczyć, tym łatwiejsza będzie kuracja.

Realizacja programu

Program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” może być realizowany w ramach ścieżki edukacyjnej (międzyprzedmiotowej) – edukacja prozdrowotna oraz w trakcie lekcji przedmiotowych, takich jak biologia, wychowanie do życia w rodzinie i w czasie innych zajęć np. godziny wychowawczej. Poszczególni nauczyciele mogą włączyć treści programowe do swoich lekcji. Wsparcia w prowadzeniu programu udzielają specjaliści z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Realizatorzy programu

 • Realizatorami programu w szkole mogą być wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Szkoła może zaprosić również lokalnego eksperta, który w ramach prowadzonych zajęć poszerzy wiedzę uczniów.

  Program został opracowany w 2008 roku w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi siie w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.

  Rada Programowa – konsultacja merytoryczna i metodyczna:

  • Elżbieta Łata :: Główny Inspektorat Sanitarny
  • lek. med. Małgorzata Czerniawska – Ankiersztejn :: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie
  • prof. dr hab. Sławomir Majewski :: Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV
  • (doc. dr hab. Tomasz Niemiec) :: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
  • dr Paweł Trzciński :: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
  • Jerzy Serafin :: Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
  • mgr inż. Karol Semik :: Mazowieckie Kuratorium Oświaty
  • mgr Zofia Michalewska :: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • lek. Ewa Łagońska :: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Materiał programowy powstał przy współudziale i zaangażowaniu pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:

  • dr n. med. Agaty Wolskiej-Adamczyk
  • Małgorzaty Kamińskiej
  • Marleny Skorupki
  • Małgorzaty Zielnik

Realizację programu na terenie Polski koordynuje i wspiera finansowo i organizacyjnie Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet www.fzk.org.pl.

Edukacja prozdrowotna jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania szkoły w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Program edukacyjny „Wybierz Życie - Pierwszy Krok” doskonale wpisuje się w założenia Szkolnego Programu Profilaktyki. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia. Podejmuje próbę rozwiązania bardzo ważnego problemu zdrowotnego, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Realizacja programu może być wsparciem dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.

Wybierz życie - pierwszy krok

Sonda Twój głos jest
dla nas ważny!

Czy chłopcy w Twojej klasie są zainteresowani tematyką HPV/RSM?

Do góry